2012-04-03 09:48:56

Phong cách làm việc trẻ trung, năng động, hiệu quả ở R-P của những con người đầy nhiệt tâm được làm công việc chăm sóc mọi người, đóng góp sức mình cho sự phát triển văn minh của xã hội hứa hẹn một sự nổ rộ của R-P trong thời gian tới. Mục tiêu "Tối đa lợi ích khách hàng, Tối giản mô hình tổ chức" luôn được chúng tôi theo đuổi.

Sitemap

[2180 Số lượt xem]  []  [Trở lại]  [Lên trên] 
Tin tức khác:
Hỗ trợ khách hàng
Holine