CD 04

Sản phẩm
Cotton thêu CD04 (Chăn Bốn Mùa)
Kích thước
Đơn giá
150x190
4 420 000 VNĐ
160x200
4 580 000 VNĐ
180x200
4 690 000 VNĐ
200x220
5 160 000 VNĐ
Mã sản phẩm: CD 04
Nhà sản xuất: Dreamland

 Bộ sản phẩm bao gồm:

+ 01 Ga phủ

+ 02 Vỏ gối nằm 45x65

+ 02 Vỏ gối tựa: 45x45

+ 01 Vỏ gối ôm 60x80

+ 01 Chăn trần bốn mùa

Đặt hàng

Bộ sản phẩm bao gồm:

+ 01 Ga phủ

+ 02 Vỏ gối nằm 45x65

+ 02 Vỏ gối tựa: 45x45

+ 01 Vỏ gối ôm 60x80

+ 01 Chăn trần bốn mùa